Select your language:

HURTOWNIA I PRZETWÓRSTWO
TWORZYW SZTUCZNYCH

Masz pytanie?

Tel: +48 (32) 625-81-29
Kom: +48 608-081-202
Kom: +48 509-892-005
biuro-mda@o2.pl

Polityka prywatności

W dniu 25 maja 2018 roku weszło w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych lub RODO).


Kto jest administratorem moich danych osobowych i kontaktowych?
P.H.U. MDA Ogiegło Adam, siedziba: ul. Broniewskiego 8A, 34-120 Andrychów


W jakim celu przetwarzane są dane osobowe?
Dane przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy (prawnie uzasadniony interes zapewnienia wiarygodnej identyfikacji kontrahenta iewentualnego dochodzenia roszczeń; art. 6 ust. 1 pkt b RODO) oraz w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. podatki, rachunkowość; art. 6 ust. 1 pkt c RODO). Możemy skontaktować się z Państwem w celu przedstawienia oferty lub zaproszenia na spotkanie w ramach działań marketingowych. Mogą Państwo otrzymywać sporadycznie informacje dotyczące produktów, usług lub naszej działalności oraz inne informacje mające związek z obszarami działalności. W przypadku, gdy jest Pani/Pan przedstawicielem dostawcy lub usługodawcy, możemy także skontaktować się z Panią/Panem, aby uzyskać ofertę, informację lub dokumenty. Przetwarzanie Pani/Pana danych będzie w takim wypadku podejmowane w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu administratora jakim jest marketing i sprzedaż produktów i usług oraz budowanie i umacnianie relacji biznesowych (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).Kto ma dostęp do danych osobowych?
Dane przechowywane są na firmowych serwerach i dostępne są zdalnie dla pracowników. Dane mogą być udostępniane dostawcom, usługodawcom i partnerom, z którymi podejmujemy współpracę w zakresie niezbędnym do realizacji usług dla klientów, kontaktów biznesowych, działań marketingowych
oraz obsługi działalności. (Dostawcy usług IT i systemów informatycznych, dostawcy usług księgowych, operatorzy pocztowi, kurierzy, firmy transportowe, banki, dostawcy usług prawnych; inne podmioty świadczące usługi w celu wykonania umowy).


Przez jaki okres czasu przechowywane będą moje dane osobowe?
Dane osobowe będą przetwarzane odpowiednio przez czas niezbędny do wykonania umowy przedłużony o czas przedawnienia wzajemnych roszczeń, okres wynikający z przepisów prawa lub do dnia uwzględnienia sprzeciwu (art. 5 ust. 1 pkt e RODO).


Jakie prawa gwarantuje mi Administrator danych osobowych?
Prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora), cofnięcia zgody (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda).


Jakie inne prawa mi przysługują?
Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli nasze działania naruszają Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Radu 2016/679.


Kiedy podanie danych osobowych jest dobrowolne a kiedy niezbędne?
W przypadku danych zbieranych przez nas lub przez naszych przedstawicieli w zakresie działań zakupowych, sprzedażowych lub marketingowych - podanie danych jest w pełni dobrowolne i konsekwencją ich nie podania może być brak możliwości nawiązania z Państwem kontaktu w przyszłości. W przypadku danych osób, które są stroną umowy/zamówienia zawartej/-ego z nami - podanie danych niezbędnych do wykonania umowy i wykonania obowiązków prawnych jest warunkiem zawarcia i wykonania umowy.


Czy moje dane osobowe będą podlegać profilowaniu lub tzw. zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji?
Podane przez Państwa dane mogą być przetwarzane w celu profilowania i dostosowania przesyłanych przez nas treści marketingowych, ofert lub informacji do Państwa zainteresowań oraz działalności gospodarczej lub zawodowej. Podane przez Państwa dane nie będą jednak przetwarzane w celu zautomatyzowanego podejmowania decyzji.


© 2019 MDA. Wszelkie prawa zastrzeżone!

projekt i realizacja: intermania